Obrt Naia, vl. Lucija Čop, 10000 Zagreb, Ljerke Šram 6

OIB 40111834667
 Obrt je upisan u Obrtni registar.

Opći uvjeti web trgovine naia sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o zaštiti osobnih podataka te Zakonom o elektroničkoj trgovini, važećim na području Republike Hrvatske.

Ovi opći uvjeti i odredbe primjenjuju se na korištenje naia web trgovine na web adresi www.krstenje.com uključivo sa svim podstranicama i na kupnju tamo dostupnih proizvoda. Molimo vas da pažljivo pročitate ove uvjete i odredbe prije korištenja. Vaša suglasnost s ovdje navedenim uvjetima i odredbama je preduvjet za izvršavanje kupnje.

1. OPĆE ODREDBE I UVJETI KORIŠTENJA WEB TRGOVINE
1.1. Web trgovinu dostupnu na web adresi www.krstenje.com uspostavio je obrt Naia, čije se sjedište nalazi na adresi Ljerke Šram 6, 10000 Zagreb, Hrvatska, upisano u obrtni registar pod brojem (MBO) 97821748, OIB 40111834667, (dalje u tekstu ‘naia’ ili ‘Prodavatelj’). Ukoliko imate pitanja, možete nam se obratiti na e-mail adresu naia@krstenje.com ili na kontakt podatake navedene na web stranici ‘Kontakti’.
1.2. Naia pruža uslugu web trgovine na web stranici na domeni www.krstenje.com. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem, provođenja financijskih transakcija, prodaje robe između korisnika web trgovine, tj. vas kao kupca i nas kao prodavatelja, te organiziranja dostave predmeta prodaje. Uslugu web trgovine moguće je koristiti na teritoriju Republike Hrvatske, te u zemljama Europske Unije . Ove Opće odredbe i uvjete prihvaćate elektronskim putem prilikom potvrđivanja narudžbe u web trgovini.
1.3. Korisnik se slaže da će koristiti web trgovinu isključivo u skladu s pozitivnim propisima za pregled objavljenih sadržaja, kupnju dostupnih proizvoda predavanjem pravno valjanih narudžbi i komunikaciju s prodavateljem.
1.4. Usluge koje vam pružamo putem web trgovine ne uključuju troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i drugu elektroničku opremu (elektroničke uređaje) te usluge za pristup našoj web trgovini. Naia nije odgovorna za troškove telefona, podatkovnog prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom narudžbe ili pregledavanja sadržaja web trgovine i korištenja na njoj dostupnih usluga.
 
2. PROMJENE OPĆIH UVJETA
2.1. Važećom verzijom Općih odredbi i uvjeta korištenja web trgovine uvijek se smatra ona verzija koja je objavljena na ovoj stranici. Za slučaj sporova, primjeniti će se verzija koja je bila važeća u trenutku izvršenja kupnje i s kojom ste kao korisnik izrazili svoju suglasnost u trenutku predavanja narudžbe.
2.2. Ovim putem vas obavještavamo da postoji mogućnost povremene promjene Općih odredbi i uvjeta korištenja web trgovine radi usklađivanja s promjenama zakona i/ili našim poslovnim procesima.
2.3. Naia zadržava pravo izmjene ili ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojih proizvoda ili usluga koje pruža, kao i promjene sadržaja u web trgovini, bez prethodnog odobrenja ili obavijesti, uz primjenu dobrih poslovnih običaja.
 
3. SKLAPANJE UGOVORA O KUPOPRODAJI
3.1. Prilikom pregledavanja sadržaja web trgovine možete slobodno birati željene artikle i dodavati ih u košaricu. Ova radnja nije niti na koji način obvezujuća. Nakon što ste odabrali željene artikle i sigurni ste da ih želite kupiti, krećete u proces narudžbe prilikom kojeg unosite sve podatke potrebne za izvršenje narudžbe, potvrđujete svoju suglasnost sa Općim odredbama i uvjetima korištenja web trgovine, te ovisno o odabranom načinu plaćanja, izvršavate plaćanje. Radnje koje ste izvršili i potvrdili prilikom procesa predavanja narudžbe smatraju se sklapanjem ugovora o kupoprodaji i kao takve su obvezujuće.
3.2. Naručena roba isporučuje se po cijenama i uvjetima važećim na web trgovini na dan predavanja narudžbe, bez obzira na cijene i uvjete važeće na dan isporuke.
3.3. Ove Opće odredbe i uvjeti čine sastavne dijelove ugovora o kupoprodaji sklopljenog putem web trgovine.
3.4. Nakon predavanja  vaše narudžbe korištenjem sučelja web trgovine, primiti ćete na e-mail adresu koju ste upisali u procesu narudžbe automatski generiranu potvrdu o primitku narudžbe (u daljnjem tekstu ‘Potvrda’). Potvrda o primitku narudžbe ne smatra se potvrdom sklapanja ugovora o kupoprodaji  od strane prodavatelja, već je isključivo dokument kojim se potvrđuje primitak narudžbe.
3.5. Zadržavamo pravo odbijanja primljene narudžbe ukoliko je zbog izvanrednih okolnosti nismo u mogućnosti izvršiti prema standardima kvalitete web trgovine Naia. Prodavatelj nije obvezan na temelju primljene narudžbe sklopiti ugovor o kupoprodaji u slučaju kada ne može u potpunosti izvršiti obveze iz ugovora. Ugovor o kupoprodaji od strane prodavatelja smatra se sklopljenim u trenutku otpreme robe o čemu ćete biti obaviješteni posebnom e-mail porukom.
 
4. CIJENE PROIZVODA I NAČINI PLAĆANJA
4.1. Sve cijene proizvoda u web trgovini izražene su u hrvatskim kunama (HRK). Cijene proizvoda su iste za sve vrste plaćanja i vidljive su na stranici proizvoda i u košarici prilikom zaključivanja narudžbe. U cijenu proizvoda nije uključen trošak dostave koji se posebno obračunava u zadnjem koraku narudžbe nakon što korisnik upiše željenu adresu dostave, osim u slučaju kada su ispunjeni uvjeti za besplatnu dostavu (narudžba artikala u vrijednosti iznad 590 HRK ili upisan promotivni kod za besplatnu poštarinu). Prodavatelj zadržava pravo promjene cijene bez prethodne obavijesti.
4.2. U izvanrednim slučajevima administrativne pogreške u iskazivanju cijene proizvoda na stranicama web trgovine, nismo obvezni sklopiti ugovor o kupoprodaji po nepovoljnim uvjetima. Ako do takvog slučaja dođe, ponuditi ćemo vam da proizvod kupite po ispravnoj cijeni, bez obveze prihvaćanja takve ponude. U slučaju vašeg neprihvaćanja ponude, plaćeni iznos će vam biti vraćen ukoliko je uplata s vaše strane prethodno izvršena.
4.3. Proizvodi ostaju vlasništvo prodavatelja do primitka potpune uplate prema sklopljenom ugovoru o kupoprodaji, bez obzira da li je roba isporučena.
4.4. Plaćanje možete izvršiti uplatom na naš transakcijski račun korištenjem internet bankarstva, mobilnog bankarstva ili opće uplatnice i gotovinski pouzećem prilikom primitka pošiljke.
4.5. Račun ćete primiti u paketu zajedno s robom.
 
5. ISPORUKA ROBE
5.1. U trenutku kad predate narudžbu na web trgovini, Naia zaprima vašu narudžbu, te ovisno o odabranom načinu plaćanja, kreće s izradom, te pakiranjem pošiljke. Kod plaćanja pouzećem, pošiljka se izrađuje i pakira odmah po primitku narudžbe, a kod plaćanja na transakcijski račun internet bankarstvom, mobilnim bankarstvom ili općom uplatnicom izrada i pakiranje počinje nakon primitka uplate.
5.2. Dostava se vrši na teritoriju Republike Hrvatske, te u zemljama Europske Unije. Uslugu dostave izvršava Hrvatska Pošta d.o.o. Dostava za sve narudžbe u vrijednosti iznad 490 kn je besplatna za isporuke u Hrvatsku, a pravo na besplatnu dostavu u ostale navedene zemlje Europske Unije ostvaruju narudžbe u vrijednosti od 990 kn i više. Trošak dostave za narudžbe manje od 490 kn iznosi 30 kn za cijelu Hrvatsku. Trošak dostave u ostale zemlje EU iznosi 120 kn.
5.3. Naia neće mijenjati uvjete prodaje nakon sklapanja ugovora niti odustati od isporuke robe osim u slučaju da zbog tehničke pogreške sustava za praćenje zalihe određeni proizvod koji se prikazivao kao dostupan nije zapravo dostupan. U ovom izvandrednom slučaju ćemo vas o tome pravovremeno obavijestiti putem kontakt podataka koje ste naveli prilikom predavanja narudžbe. Omogućiti ćemo vam da izaberete drugi proizvod umjesto nedostupnog proizvoda iz prvotno sklopljenog ugovora, bez obveze prihvaćanja takve ponude. U slučaju vašeg neprihvaćanja ponude, plaćeni iznos će vam biti vraćen ukoliko je uplata s vaše strane prethodno izvršena.
5.4. Ako narudžba uključuje više proizvoda, od kojih jedan nije dostupan, o tome ćemo vas pravovremeno obavijestiti, a ostali naručeni proizvodi bit će isporučeni u skladu s ugovorom.
5.5. Svi proizvodi biti će zapakirani u transportnu ambalažu na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.
6. PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA I VRAĆANJE ROBE
6.1. Imate pravo, ne navodeći za to razlog, raskinuti ugovor o kupoprodaji u roku od 14 dana od dana preuzimanja robe ili nakon predavanja narudžbe, u slučaju da ste se predomislili prije isporuke robe.
6.2. Kako biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora o kupoprodaji, potrebno je dostaviti prije isteka navedenog roka pravilno popunjen primjerak Obrasca za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji, zajedno s originalnim računom. Obrazac možete dostaviti u paketu zajedno s robom ili na e-mail adresu: naia@krstenje.com.
6.3. Obrazac za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji sklopljenog na daljinu preuzmite na ovom linku u pdf formatu. Možete ga ispuniti elektronskim putem ili fizički nakon ispisa. 
6.4. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju Ugovora. Prema članku 72. Zakona o zaštiti potrošača, dužni ste primljenu robu vratiti na adresu Naia, Ljerke Šram 6, 10000 Zagreb, Hrvatska.
6.5. Preduvjet jednostranog raskida Ugovora jest da roba nije korištena te da se nalazi u originalnoj ambalaži uključivo s originalnim etiketama. Ukoliko je do korištenja (umanjenja vrijednosti) došlo, po primitku vraćene robe izvršiti ćemo procjenu stanja robe prema vidljivim znakovima upotrebe i sukladno tome odrediti koji će vam postotak povrata novca biti isplaćen. U takvim situacijama ćemo vas kontaktirati i pokušati pronaći obostrano najprihvatljivije rješenje.
6.6. Najkasnije u roku od 14 dana od dana kad smo zaprimili vašu obavijest o odluci raskida ugovora, uz uvjet da ste izvršili svoju obvezu povrata isporučene robe, izvršiti ćemo povrat vaše uplate koristeći isto sredstvo plaćanja koje ste koristili prilikom narudžbe.
6.7. Nažalost nismo u mogućnosti izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat vašeg izričitog izbora vrste prijevoza, niti bilo kakve druge troškove povezane s procesom povrata. Pošiljke koje su poslane na način da zahtijevaju plaćanje prilikom pouzeća također nismo u mogućnosti primiti.
 
7. REKLAMACIJE ROBE S NEDOSTATKOM
7.1. U vrlo rijetkim slučajevima kada primite robu s nedostatkom, imate pravo na prigovor ili reklamaciju robe u zakonskom roku prema Zakonu o zaštiti potrošača.
7.2. Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, omogućujemo vam da svoje prigovore uputite na e-mail adresu naia@krstenje.com ili putem pošte na adresu Naia, obrt za proizvodnju, dizajn i trgovinu, Ljerke Šram 6, 10000 Zagreb, Hrvatska. Na sve zaprimljene prigovore odgovoriti ćemo u što kraćem roku, no najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora, te ćemo riješiti vaš prigovor na najpovoljniji mogući način.
7.3. Povrat u slučaju reklamacije robe s nedostatkom se vrši na način da nakon zaprimanja prigovora, u dogovoru s vama, na vašu adresu šaljemo dostavnu službu koja će preuzeti paket i vratiti ga u našu poslovnicu.
7.4. Reklamacija će se smatrati valjanom ako se pregledom proizvoda i, ukoliko je potrebno, dodatnim vještačenjem, utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača.
7.5. Ukoliko se utvrdi da je reklamacija pravovaljana, o našem trošku zamijeniti ćemo robu za istovjetnu bez nedostataka ili vratiti cjelokupan iznos koji je plaćen za proizvod, uključivo s troškovima dostave.
7.6. U slučaju da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko se prigovor potrošača odbije, kupac koji je uputio prigovor snosit će trošak ponovne dostave kupljenog proizvoda na adresu kupca.
 
8. PRAVA I OBVEZE NAIA TRGOVINE
8.1. Naia je dužna dostaviti vam prodanu stvar u vrijeme i na način kako je to navedeno u predočenim uvjetima poslovanja, nakon što izvršite narudžbu i platite kupoprodajnu cijenu sukladno članku 3.2. gore. Naia odgovara za materijalne nedostatke robe koju  prodaje na web trgovini sukladno hrvatskim pozitivnim propisima, posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.
8.2. Naia u web trgovini nudi proizvode koji su u našem isključivom vlasništvu.
8.3. Naia je obvezna osigurati istinite informacije o ponuđenoj robi i pružiti potpune informacije o plaćanju kupoprodajne cijene i isporuci robe.
8.4. Web trgovina može biti privremeno nedostupna ili dostupna samo u ograničenom opsegu, kao rezultat redovnog održavanja ili nadogradnje sustava, zbog tehničkih poteškoća, problema više sile ili drugih uzroka. Naia (kao i treće strane povezane s njim) nije odgovoran, bez obzira na uzrok i trajanje, za eventualnu nedostupnost web trgovine, bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija, djelomični ili potpuni prekid ili pogrešan rad i/ili tehničke probleme koji mogu dovesti do pogrešne obrade podataka te bilo kakva potraživanja ili gubitke koja iz tog proizlaze.
8.5. Naia neće biti odgovorna za bilo kakvu nemogućnost izvršenja ili kašnjenje u izvršenju neke od obveza koje ima na temelju ovih Uvjeta ili nekog od ugovora u slučaju da je to rezultat neke radnje ili događaja koji su izvan razumne kontrole Naiae, uključujući kvar javnih ili privatnih telekomunikacijskih mreža. U tom slučaju, Naia će upotrijebiti sve razumne napore da ispuni svoje obveze u najkraćem mogućem roku po prestanku takve izvanredne radnje ili događaja.
 
9. PRAVA I OBVEZE VAS KUPCA
9.1. Dužni ste platiti cijenu kupljenih proizvoda i troškova dostave ukoliko su isti uključeni u ukupnu vrijednost narudžbe, te preuzeti kupljene proizvode prilikom isporuke. Za sve reklamacije ovlašteni ste obratiti nam se, prema gore navedenim uputama.
9.2. Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe od trenutka njezinog preuzimanja, koje nastane kao rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode i obilježja robe.
 
10. PRAVILA ZAŠTITE PODATAKA I PRIVATNOSTI
10.1. Naia se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih korisnika web trgovine naia, te će s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima.
10.2. Pravila zaštite podataka i privatnosti korisnika uključivo s Pravilima o kolačićima (‘cookies’) smatraju se sastavnim dijelom Općih uvjeta i odredbi korištenja web trgovine Naia.
 
11. PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA I VLASNIŠTVO SADRŽAJA
11.1. Web stranica i web trgovina Naia sadrže materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja, prava na tekstove, aplikacije, fotografije, video materijale, grafiku i slično, osim ako je drugačije naznačeno.
11.2. Nije dozvoljeno mijenjati, objavljivati, prenositi, reproducirati, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično, bez izričitog pisanog pristanka Naiae ili nositelja odgovarajućeg prava. Niste ovlašteni skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati ili mijenjati materijale zaštićene autorskim pravom na bilo koji način osim u svrhu svoje vlastite osobne uporabe.
11.3. Radi izbjegavanja svake dvojbe, Naia izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja prava u odnosu na sadržaj web trgovine i web stranice, te zabranjuje korištenje sadržaja web trgovine i web stranice osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samoj web trgovini.
 
12. KOMUNIKACIJA, PRITUŽBE i NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA
12.1. U slučaju da uočite pogrešku, problem, povredu, neprihvatljiv sadržaj i slično objavljen u web trgovini ili na web stranicama Naia, možete nas kontaktirati ili uputiti pritužbu putem e-mail adrese naia@krstenje.com. Na svaki takav pisani prigovor odgovorit ćemo u roku od 15 dana od njegovog primitka.
12.2. Na ove Opće uvjete i sve ugovore primjenjuje se hrvatsko pravo.
12.3. Ovim putem vas obavještavamo o svojoj dobroj volji da svaki spor riješimo mirnim putem sporazumno, kao i vašem pravu da koristite mehanizme izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pravom pokretanja postupka izvansudskog rješavanja spora podnošenjem prijave Sudu časti Hrvatske gospodarske Komore, i/ili podnošenjem prijedloga za mirenje Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj Komori.
12.4. U slučaju sudskog spora, nadležan je nadležni sud u Zagrebu.
Datum zadnje izmjene: 19.04.2020. godine

besplatna POŠTARINA?

POSTANI VIP PRIJATELJ KRŠTENJA I ODMAH TI STIŽE KOD ZA BESPLATNU POŠTARINU

AKO MAIL NE STIGNE ZA 15 MINUTA, PROVJERI ‘NEŽELJENU POŠTU’ ILI NAM SE JAVI NA nnaia @kkrstenje.ccom